Trude Marie Wold

ADVOKAT OG DAGLIG LEDER
trude@advokatwold.no

Cand. jur 1996
Adv. bevilling: 2002

Utdanning:

 • Juridisk embetseksamen,
  Universitetet i Tromsø, 1996
 • Særavhandling «Kvinner i Nord-Norsk fiskeindstri: Likelønn,
  Universitetet i Tromsø 1995
 • Sosialrett spesialfag Universitetet i Oslo, 1997
 • Kommunalrett spesialfag Universitetet i Oslo, 1999
 • Hovedprogrammet Nord-Norsk lederutvikling, 1999

Arbeidserfaring:

 • Advokatfirmaet Wold AS,
  Advokat i egen virksomhet, 2002-d.d
 • Advokatene Drevland og Thomassen,
  Advokatfullmektig 2000-2002
 • Rettshjelpkontoret i Vesterålen,
  Egen bedrift 1997-2000
 • Andøy kommune sosial- og barneverntjenesten,
  Saksbehandler 1996-1999
 • Juss Hjelpa i Nord-Norge,
  Saksbehandler 1992-1993

Annet:

 • Godkjent advokatmekler/rettsmekler oktober 2013
 • Fast bistandsadvokat ved Hålogaland lagmannsrett og Vesterålen tingrett 2011-d.d.
 • Medlem av disiplinærutvalget for Nord-Norge 2012-2017
 • Leder i Advokatforeninga Midt-Hålogaland 2018-2020
 • Medlem av Advokatforeningens representantskap 2018-2020
 • Medlem av arbeidsutvalget til Advokatforeningens representantskap 2019-2020
 • Leder i Kontrollkommisjonen for sykehusene i Lofoten og Vesterålen 2019-d.d.
 • Nestleder i Den Norske Advokatforening 2020-d.d.
 • Nestleder i Gjenopptakelseskommisjonen 2021-d.d.
Trude Marie Wold