Trude Marie Wold

ADVOKAT OG DAGLIG LEDER
trude@advokatwold.no

13.05.201614:40 Tore Olsen

Cand. jur 1996
Adv. bevilling: 2002

Utdanning:

 • Juridisk embetseksamen,
  Universitetet i Tromsø, 1996
 • Særavhandling «Kvinner i Nord-Norsk fiskeindstri: Likelønn,
  Universitetet i Tromsø 1995
 • Sosialrett spesialfag Universitetet i Oslo, 1997
 • Kommunalrett spesialfag Universitetet i Oslo, 1999
 • Hovedprogrammet Nord-Norsk lederutvikling, 1999

Arbeidserfaring:

 • Advokatfirmaet Wold AS,
  Advokat i egen virksomhet, 2002-d.d
 • Advokatene Drevland og Thomassen,
  Advokatfullmektig 2000-2002
 • Rettshjelpkontoret i Vesterålen,
  Egen bedrift 1997-2000
 • Andøy kommune sosial- og barneverntjenesten,
  Saksbehandler 1996-1999
 • Juss Hjelpa i Nord-Norge,
  Saksbehandler 1992-1993

Annet:

 • Godkjent advokatmekler/rettsmekler oktober 2013
 • Fast bistandsadvokat ved Hålogaland lagmannsrett og Vesterålen tingrett
 • Medlem av disiplinærutvalget for Nord-Norge 2012-2017
 • Leder i Advokatforeninga Midt-Hålogaland
 • Leder i Kontrollkommisjonen for Lofoten og Vesterålen
Trude Marie Wold, click to open in lightbox