Marita H. Slåttkjær Pedersen

JURIDISK MEDARBEIDER
+47 974 38 061
marita@advokatwold.no

08.06.202213:17 Ørnulf Bertinussen

Utdanning:

  • Master i rettsvitenskap, Universitetet i Tromsø 2022

Masteroppgave:

  • «Arrestordreloven og utleveringsavtalen med EU og om den ivaretar rettsikkerheten etter menneskerettighetene»

Arbeidserfaring:

  • Advokatfirmaet Wold, Juridisk medarbeider, juni 2022 - d.d.