Daniel Riibe-Stokland

ADVOKAT
+47 917 39 004
daniel@advokatwold.no

Adv. bevilling:  2015

Utdanning:

 • Master i rettsvitenskap,
  Universitetet i Tromsø 2013
 • Prosedyrekonkurranse spesialfag,
  Universitetet i Tromsø 2012
 • Arbeidsrett spesialfag,
  Universitetet i Tromsø 2012
 • Årsstudium Psykologi,
  Universitetet i Tromsø 2008

Masteroppgave:

 • «Hjemmelskravet for pre-aktive politimetoder»

Arbeidserfaring:

 • Advokatfirmaet Wold AS,
  Advokat august 2015 – d.d.
 • Advokatfirmaet Wold AS, 
  Advokatfullmektig august 2013 - august 2015 
 • Praktikant,
  Påtaleenheten i Mosjøen 2012

Annet:

 • Styremedlem i Yngre Advokater Midt-Hålogaland
 • Medlem av lovutvalget for asyl- og utlendingsrett